ŽIVALI NA KMETIJI

Prašičjereja

Naša glavna živinorejska panoga je prašičereja, katera temelji na prosti reji živali. Reja na prostem omogoča boljše pogoje za izražanje naravnega obnašanja s pozitivnim učinkom na zdravje in dobro počutje. V Sloveniji ima prašičereja dolgo tradicijo. Krško-poljski prašič je naša edina slovenska avtohtona pasma prašičev, ki izvira iz JV dela Dolenjske,ostale pasme pa so iz tujih držav. To je pasma, ki jo odlikujejo nekatere biološke značilnosti, kot so izredna odpornost, dobra prilagodljivost na razmere reje in prehrane ter izredna kakovost in marmoriranost mesa. Znano pa je, da je meso krško-poljskega prašiča še posebej primerno za predelavo v suhomesnate izdelke, ki se v okusu dopolnjujejo z našim vinom teran. Na kmetiji redimo več plemenskih svinj, katere so breje dvakrat letno. Vsi naši pujski so skoteni in vzrejeni na naši kmetiji, z izključno doma pridelano krmo.

Prašičjereja Prašičjereja Prašičjereja

 

Drobnica

Poleg prašičjereje se ukvarjamo tudi z drobnico,natančneje s kozjerejo. Koze imamo celo pašno sezono zunaj na prostem,pozimi pa v hlevih z izpustom po volji. Meso kozličev je zelo okusno saj je krmni obrok sestavljen iz paše,mrve in posebne žitne mešanice za drobnico. Podobno kot pri nas na krasu so bile koze tudi v številnih drugih predelih sveta v preteklosti preganjane ali zakonsko prepovedane z obrazložitvijo, da povzročajo opustošenje pokrajine, a sedaj so na krasu predvsem zaželjene saj so se parcele močno zarasle. Koze morajo pojesti veliko vlaknine, kadar se ohladi ali dežuje saj je njihov glavni vir telesne toplote razgradnja vlaknine. Koza podobne teže kot ovca mora dnevno zaužiti tudi dva- do trikrat več voluminozne krme. Zato je koza tako učinkovita pri izkoriščanju odmrle vegetacije, ob kateri bi ovca težko preživela. Na kmetiji redimo Bursko kozo ki je tujerodna pasma. Izvira iz Južne Afrike, kjer so jih vzrejali zaradi okusnega in zdravega mesa.

Drobnica Drobnica Drobnica

Kopitarji

Na kmetiji redimo tudi osle. Osel ima zelo izostrene čute, odličen spomin saj si zelo dobro zapomni poti in kraje v katerih je bil. Hitro teče in je zelo vzdržljiv. V preteklosti so ga pretežno uporabljali kot tovorno in jezdno žival. Poleg tega so osla uporabljali še za mleko, meso in kožo.Ob pašni sezoni so osli na paši z drobnico,saj nam te živali z močnim riganjem odganjajo divje živali in zveri. Osel ne sme biti osamljen saj je to družabna žival in težko prenaša samoto. V nasprotnem primeru postane »divji«, razdražljiv in glasovno moteč. Na kmetiji redimo istrsko pasmo.

Kopitarji