O KMETIJI

V Dutovljah, starodavni gručasti vasi, ki se nahaja v kraški vinorodni pokrajini, se nahaja naša domačija. Vas je osredotočena okoli cerkve sv. Jurija, ki stoji na najvišji točki kraja (316 m). Hiša, ki je bila zgrajena leta 1840, je v samem središču vasi. Na dvorišču je kamnita štirna iz leta 1866, ki je del značilne podobe naše domačije. V preteklosti je bila deževnica edini vir pitne vode ne samo za našo domačijo, ampak tudi za številne okoliške hiše med sušnimi obdobji. Med vojno so prostori hiše služili kot uprava kraškega vodovoda.

Naša kmetija je že dolgo časa posvečena živinoreji in vprežni živini. S svojimi volovi smo obdelovali velik del okoliških vasi. Vinogradništvo in vinarsvo sta prav tako dolgoletna tradicija na kmetiji. Sedaj se s tem ukvarja že 5. generacija, kar je očitno tudi v pristni domači vinski kleti.

Urban je že od otroštva imel kmetijstvo v krvi. Po očetu Slavku je podedoval Brtalačevo kmetijo, ki se nahaja v samem središču Dutovelj. Letnica 1866, ki jo najdemo na njihovem vodnjaku, priča o zgodovini kmetije. V preteklosti so se na kmetiji ukvarjali z različnimi dejavnostmi, vključno z govedorejo in prašičjerejo, vendar so kasneje prenehali z rejo živali. Ko je Urban prevzel kmetijo, se je osredotočil izključno na vinogradništvo. Na 15 hektarjih obdelovalne površine je imel 8000 trt, iz katerih je prideloval teran, malvazijo, vitovsko grganjo in cabernet sauvignon.

V zadnjih dveh letih je Urban ponovno obudil živinorejo. Na kmetijo je pripeljal koze, oslička, prašiče in čebele. V prihodnosti si želi ponovno skrbeti za krave na kmetiji. Na njivah prideluje ječmen, pšenico, buče, krompir in repo. Z domačimi pridelki hrani svojo živino in se ponaša z odličnimi suhomesnatimi izdelki. V prihodnosti načrtuje tudi odprtje kmečkega turizma na svoji kmetiji ter nudenje prenočišč in gostoljubja turistom, ki potujejo skozi ta del kraške pokrajine.

Brtalaceva kmetija Brtalaceva kmetija Brtalaceva kmetija Brtalaceva kmetija